Garbatka

Liturgia Wielkiego Czwartku

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej  stanowi początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

Jest to dzień szczególnej modlitwy za kapłanów. Młodzieżowe grupy parafialne oraz przedstawiciele parafian złożyli Kapłanom życzenia oraz wyrazy wdzięczności za posługę: katechizację, udzielane sakramenty, opiekę duszpasterską.

W tym dniu ministranci składają uroczyste przyrzeczenie, że „będą służyć Bogu z radością” i przyjmują poświęcone szaty liturgiczne.

Ostatnim elementem liturgii było uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Tabernakulum pozostało puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu.