Garbatka

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

25 marca, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia, ustanowiony w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

W tym dniu wiele osób włącza się w dzieło Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. To modlitwa wstawiennicza w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia, zagrożonego aborcją. Polega ono na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji dziecka, nieznanego modlącemu się, ale zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

Także w naszej parafii w sposób uroczysty grupa parafian przyjęła zobowiązanie modlitwy za nienarodzone dziecko i złożyła przysięgę.