Garbatka

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego - uroczysta Msza święta

4 września uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Podczas Eucharystii modliliśmy się o potrzebne łaski dla uczniów, rodziców i nauczycieli, dyrekcji. Otrzymaliśmy również specjalne błogosławieństwo.

W Mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe miejscowych szkół: Publicznej szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego.

Najmłodsi uczniowie mogli poświęcić plecaki i przybory szkolne. Mszy przewodniczył ks.kan. Augustyn Rymarczyk – proboszcz naszej parafii.