Garbatka

47. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Augustyna

5 czerwca 2023 roku ks. kan. Augustyn Rymarczyk – proboszcz naszej parafii – obchodził  47. rocznicę święceń kapłańskich.  Podczas uroczystej Mszy św. parafianie dziękowali Bogu za dar kapłaństwa Księdza Proboszcza oraz Jego posługę. Ks. Roman podczas homilii podkreślił, że jego kapłańskie życie dopiero się rozpoczyna, a kapłaństwo ks. proboszcza to wiele lat doświadczeń. Ks. Proboszcz z zadumą mówił o tym, że nadszedł czas, by spojrzeć wstecz na te lata posługi i przyjrzeć się owocom.

Przedstawiciele grup parafialnych oraz dzieci pierwszokomunijne złożyli najserdeczniejsze życzenia i nie zapomnieli o skromnych upominkach!

Św. Jan Paweł II powiedział:

"Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne….

Tylko dziś jest twoje"

My - Parafianie - oddajemy Bogu w modlitwie każde "dziś" ks. proboszcza, by przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny - Matki Kapłanów - wszystkie chwile kapłańskiego życia trafiły prosto w dłonie Boga Ojca.