Garbatka

Rocznica bitwy pod Molendami

16 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy rocznicę bitwy pod Molendami. Uroczystości rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks.kan. Augustyn Rymarczyk – proboszcz naszej parafii. Uczestniczyli w niej Wójt Gminy Garbatka-Letnisko pani Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur, Sekretarz Gminy pani Marzena Pomarańska,, kombatanci, służby mundurowe, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych w miejscowości Molendy, gdzie zabrzmiał uroczyście odśpiewany hymn Polski i złożono wiązanki.

7 kwietnia 1944 oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Abramczyka „Tomasza” i „Gryfa”, otoczone we wsi przez przeważające siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę wyrywając się z okrążenia. Po stronie niemieckiej walczyło od 2,5 do 3 tysięcy żołnierzy, partyzantów zaś było około 120. Bitwa pod Molendami była największą bitwą partyzancką w całym Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej.