Garbatka

Liturgia Wielkiego Czwartku

Dar i tajemnica napisał z kolei:  „Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii”. Księża to nie „właściciele”, ale słudzy Eucharystii. Eucharystia nigdy nie jest czynnością prywatną, nawet jeśli z różnych powodów byłaby sprawowana prywatnie, bo jest czynnością całego Kościoła i dla Kościoła. Kościół potrzebuje kapłanów, bo bez nich nie możliwa jest Eucharystia.

Dziś my – parafianie – pragniemy podziękować Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Dziękujemy Wam – Kapłanom, za obecność, codzienną modlitwę i udzielane sakramenty, a na dalsze dni kapłańskiego życia życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi.