Garbatka

"Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie"

Niedziela Palmowa rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia – czasu pokory (jak zaznaczył  w homilii ks. Rafał Krawczyk). To dzień upamiętniający uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

To także czas wejścia w Mękę Pana Jezusa, którą podczas każdej Mszy Świętej przedstawiali lektorzy.

Uroczystości rozpoczęła procesja z palmami, którą poprzedziło czytanie Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy oraz święcenie palemek.

Niedzielę Palmową zwieńczyła Droga Krzyżowa ulicami Garbatki.