Garbatka

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 06 IV –09 IV 2022 r.

Środa – 06 IV

godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Czwartek – 07 IV

godz.   9.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Piątek  08 IV

godz.   9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 0-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży
klas 8,  szkół średnich i studentów 

Sobota  - 09 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI -  klasy 4-7
godz. 11.30  -  MSZA ŚW.  Zakończenie rekolekcji klas:  1-8
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Prowadzący: ks. Leszek Kryża TChr.  Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Ks. Rafał Krawczyk