Garbatka

Duszpasterze

Proboszcz
Ks. kan. Augustyn Rymarczyk
Ur. 28. 08.1951 w Starachowicach
Św. Kapł. 05.06.1976

Motto prymicyjne: Wesel się duszo moja i dziękuj Bogu za dar tak wspaniały" Tomasz a Kempis

Wikariusz
Ks. mgr Roman Zając
ur. 
Św. kapł. 26.05.2019 r.

Motto prymicyjne: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc, bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9).

Kapłani, których otaczamy opieką modlitewną dziękując Bogu za ich posługę w naszej parafii:

Ks. mgr Filip Lorenc
ur. 30.07.1993 r.
Św. kapł. 26.05.2018 r.

Motto prymicyjne: „Filipie, kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9)


Ks. mgr Damian Janiszewski
ur. 
Św. kapł. 26.05.2019 r.

Motto prymicyjne: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37,5).

Ks. Kamil Kowalski - Student KUL, Instytut Nauk Biblijnych
ur. 30 sierpnia 1985 r. w Starachowicach
Św. Kapł. 29.05.2011 r.

Motto prymicyjne: "Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei" (1 P 3,15)


Ks. mgr Łukasz Bociek
ur. 17 czerwca 1988 r.
Św. kapł. 31.05.2014 r.

Motto prymicyjne: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7-8)

Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła
Ks. dr Maciej Będziński
Ur. 29.01.1981 w Radomiu
Św. kapł 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Pragnę" (J 19.16)
 
Sekretarz bp. Henryka Tomasika
Ks. dr Tomasz Herc
Ur.28.09 1981 w Starachowicach.
Św. Kapł. 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana". (Ps 116,12)

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.