Garbatka

Wizyta duszpasterska 2020/2021

Trudne czasy pandemii obfitują w moc Bożego błogosławieństwa. Przejawia się ono między innymi w wyjątkowej formie wizyty duszpasterskiej. Podzieleni na rejony mieszkańcy Garbatki mogli zgromadzić się na wspólnej modlitwie w parafialnym kościele. W sprawowanej w intencji mieszkańców konkretnych ulic Eucharystii, mogli oddać swoje troski i dziękować Bogu za wszelkie łaski. Zaangażowanie w przygotowanie Liturgii było szczególnym wyrazem więzi z Kościołem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu  była momentem dziękczynno – błagalnej modlitwy, a w chwili ciszy każdy z obecnych parafian mógł w sposób bardzo osobisty oddać Bogu swoją rodzinę i siebie samego.

Ks. Proboszcz przedstawił zgromadzonym wiernym troski i radości związane z  funkcjonowaniem parafii. Ostatnią częścią spotkania było indywidualne kapłańskie błogosławieństwo, a każda rodzina otrzymała specjalne Błogosławieństwo Domu oraz wodę święconą, która posłuży do pokropienia domu.