Garbatka

KOLĘDA 2020/21

Msza św. wieczorna godz. 17.00

Molendy

18.01.2021
Poniedziałek

Garbatka Długa, Herberta, Wodna, Piłsudskiego, Cisowa, Modrzewiowa

20.01.2021
Środa

Ponikwa z ul. Pionkowską, Północną, Graniczna

21.01.2021
Czwartek

Ul. Zwoleńska , Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna

22.01.2021
Piątek

Ul.  Kolejowa,   Partyzantów,   Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

23.01.2021
Sobota

  Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej, Słowackiego, Sztobryn, Krasickiego, Grabowa, Plażowa

25.01.2021

Poniedziałek

 
Ul. H. Lewandowicz ,  Kilińskiego, Reja, Staszica, Skrzyńskich, 15 stycznia

26.01.2021
Wtorek

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona,
Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

27.01.2021
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do  kościoła i do ul. Herberta wraz z Czarnoleską, Podlas, Korczaka,  Spółdzielczą, wraz z blokami 4 i 4a

28.01.2021
Czwartek

Ul. Kochanowskiego od kościoła  do ul. Słonecznej wraz z ul. Fabryczną do Przejazdu, Żwirki i Wigury,
Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta do ul. Molendy Graba wraz z ul. Gołębią, Przemysłową,

29.01. 2021
Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca  do ul. Słonecznej  i  Molendy Graba
wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową,

30.01.2021
Sobota