Garbatka

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, który rozpoczyna kilkutygodniowe przygotowania do świąt Wielkanocy.  Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie wliczając niedziel, które w praktyce Kościoła zawsze były dniami radości.

Ks. Roman w homilii zachęcał wiernych, do przepraszania Boga nie tylko za grzechy swoje czy rodzin, ale również za grzechy popełniane w społeczeństwie: niszczenie kościołów, znieważanie Najświętszego Sakramentu czy Maryi.

Zaznaczył, że jest to czas zbliżania się do Boga. Pomocą w nawróceniu służą modlitwapost i jałmużna. Dzisiejsza Ewangelia uczy tych praktyk pokutnych, by stały się skuteczną drogą do Boga. „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.”

Modlitwa: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

Post: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

Jałmużna: „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” 

Ks. Roman nawiązał również do definicji Kościoła jako jedności wiernych, kapłanów, biskupów… Niszczony w mediach wizerunek Kościoła negatywnie wpływa na zaangażowanie wiernych.  Ksiądz Proboszcz zachęcał parafian do czynnego włączenia się w służbę Kościołowi. Zaprosił dzieci, młodzież i dorosłych do tworzenia grup parafialnych: ministrantów, scholi, lektorów. Podkreślił ogromny wpływ wiary i zaangażowania rodziców na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.  

Posypanie głów popiołem

W Środę Popielcową w kościele odbywa się obrzęd posypania głów popiołem. To znak gotowości do nawrócenia. „Przystępując do tego obrzędu chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi, by na nowo zapłonąć Bożą miłością i miłością do drugiego człowieka – wskazuje o. Sztejka.” (https://misyjne.pl/przerwa-artykul/co-powinno-oznaczac-posypanie-glowy-popiolem/). Niech więc płomień Bożej miłości rozpali serca i umysły, a widocznym znakiem nawrócenia niech stanie się pragnienie służby Kościołowi.