Garbatka

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2021

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Garbatka-Letnisko, 25 III –28 III 2021 r.

Czwartek – 25 III

godz.   7.00   MSZA ŚW.  – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży:
klas 6-8,  szkół średnich i studentów

Piątek  26 III

godz.  7.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży:
klasy 6-8,  szkoły średnie i studenci 

Sobota  - 27 III- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu- Adoracja w kaplicy MB
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW. – nauka dla dzieci
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  dla młodzieży.
Spowiedź młodzieży.

 Niedziela Palmowa – 28 III

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00  / MĘKA PAŃSKA/
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 

Prowadzący: ks. dr Andrzej Lubowicki Asystent Generalny KSM