Garbatka

UROCZYSTOŚĆ 110-LECIA OŚWIATY, NADANIA NOWEGO SZTANDARU PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO ORAZ OTWARCIA GMINNEJ HALI SPORTOWEJ

13 października 2021 roku odbyły się uroczystości związane z trzema ważnym wydarzeniami: 110. rocznicą  powstania oświaty w Garbatce – Letnisko, otwarciem gminnej hali sportowej oraz poświęceniem i przekazaniem sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński. Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia sztandaru.

W śpiewie liturgicznym wzięły udział dzieci należące do scholii poprowadzonej przez s. Jadwigę oraz Dominikę Rodakowską.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, uczniowie, rodzice, emerytowani pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście.

Szczególną uwagę przykuwał barwny orszak Królowej Jadwigi, który jest jednym z jadwiżańskich tradycji szkoły. 

Homilia wygłoszona przez Księdza Biskupa nawiązywała do życia świętej Królowej Jadwigi, Jej piękna wewnętrznego i wkładu w rozwój szkolnictwa. Dla młodych ludzi poszukujących  autorytetów niewątpliwie św. Królowa Jadwiga  jest jednym z nich.

Koleje etapy uroczystości odbyły się w hali, gdzie Ksiądz Biskup poświęci Krzyż oraz nowy obiekt sportowy. W ceremonii poświęcenia uczestniczył również ks. kan. Augustyn Rymarczyk.

Przecięcie wstęgi, symboliczne wbicie gwoździ, przekazanie sztandaru, ślubowanie to niewątpliwie jedne z najważniejszych chwil uroczystości.

Na uznanie zasługuje również część artystyczna: przedstawienie koronacji Królowej, rysu historycznego szkoły, rozpoczynający spotkanie polonez wykonany przez najmłodszych, występ szkolnego chóru, a także pokazy umiejętności sportowych uczniów.

Zainteresowaniem cieszyły się również wystawy przygotowane przez nauczycieli.