Garbatka

Garbatka na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie!

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych z całego świata, którzy razem z papieżem, biskupami, duszpasterzami i katechetami gromadzą się w wyznaczonym przez Ojca Świętego miejscu, by modlić się i wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.Celem tych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, głoszenie i słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Składają się one z dwóch części: pierwsza część to Dni w Diecezjach odbywające się w kraju gospodarza ŚDM, druga to Centralne Uroczystości w wyznaczonym przez papieża mieście świata. Na Centralne Uroczystości przybywa papież, aby spotkać się z młodymi z całego świata

Inicjatorem ŚDM był św. Jan Paweł II, który w 1985 r. zaprosił do Rzymu młodych całego świata. Do tej pory organizatorami ŚDM były następujące kraje: Włochy, Argentyna, Hiszpania, Polska (Częstochowa w 1991 r.), USA, Filipiny, Francja, Włochy, Kanada, Niemcy, Australia, Hiszpania, Brazylia i znów Polska (Kraków 2016 r.). 

Do tych Dni młodzież naszej parafii przygotowywała się już od dawna. Comiesięczne spotkania ewangelizacyjne „Agapa” i Apele Młodych w Radomiu, Zwoleniu, Garbatce i Wysokim Kole były okazją do duchowego rozwoju młodzieży, by świadomie mogła ona przeżyć spotkanie z papieżem Franciszkiem. Ważnym etapem przygotowań była również peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży - Krzyża i ikony Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego. Symbole te (ofiarowane młodzieży przez św. Jana Pawła II) są zawsze obecne w czasie obchodów centralnych ŚDM, a podczas przygotowań pielgrzymują po kraju, w którym młodzi mają się spotkać. W naszej parafii gościliśmy je 16 kwietnia 2015 r. 20 lipca 2016 r. do naszej parafii przybyli również pielgrzymi z Litwy, którzy pozostawili po sobie świadectwo żywej wiary i prostej pobożności.

25 lipca 2016 r. z Garbatki do Krakowa wyruszyła grupa młodzieży z naszej parafii, Zwolenia i Wysokiego Koła pod opieką ks. Łukasza Boćka, ks. Kamila Kowalskiego, s. Anny Bęben, S. Jadwigi, S. Agaty oraz pani Moniki Rodakowskiej i pana Damiana Kęski. Zostali oni - wraz z innymi pielgrzymami diecezji radomskiej i płockiej oraz wspólnotami neokatechumenalnymi z Libanu, Egiptu, Iraku i Filipin - zakwaterowani w podkrakowskiej miejscowości Pobiedniki Wielkie.   

 

Każdego dnia w Pobiednikach organizowane były katechezy głoszone przez biskupów diecezji radomskiej i płockiej. Młodzież uczestniczyła również w Mszach św. W sercach i pamięci naszej młodzieży zapadła szczególnie katecheza ks. bp. Henryka Tomasika, który przywołał ewangeliczne obrazy: spotkanie Pana Jezusa z Zacheuszem, miłosiernego ojca czy nielitościwego dłużnika. Wszystkie one miały na celu ukazania niezmierzonej głębi Bożego Miłosierdzia.

Uczestnicy mogli także przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz adorować Jezusa Eucharystycznego w Namiocie Adoracji. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła również w uroczystościach zorganizowanych na krakowskich Błoniach: w ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży, której punktem kulminacyjnym była Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, ceremonii powitania papieża Franciszka oraz Drodze Krzyżowej. 

Młodzi zwiedzili krakowskie Łagiewniki - szczególne miejsce kultu Bożego Miłosierdzia. To był czas modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego, adoracji w kaplicy Wieczystej Adoracji, ale także degustacji wspaniałych koktajli, papieskich kremówek, wymiany gadżetów i nawiązywania nowych, międzynarodowych znajomości. Najważniejsze wydarzenia miały miejsce na Campus Misericordiae w Brzegach Wieliczka. Tam właśnie zgromadził się dwumilionowy tłum młodych wiernych, by spotkać się z papieżem Franciszkiem na modlitewnym czuwaniu. Ta noc - spędzona pod gołym niebem - rozpoczęta modlitwą w jedności kościoła, pozostanie na długo w pamięci uczestników. W sercach młodzieży zostaną również słowa papieża „(…)Dzisiaj Jezus, który jest drogą, wzywa ciebie do pozostawienia swojego śladu w historii. On, który jest życiem, zachęca ciebie do zostawienia śladu, który wypełni życiem twoją historię, a także dzieje wielu innych ludzi. On, który jest prawdą, zaprasza ciebie do porzucenia dróg separacji, podziału, bezsensu. Czy pójdziesz? Co twoje ręce i nogi odpowiedzą Panu, który jest drogą, prawdą i życiem?”. Pytania te nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Światowe Dni Młodzieży zakończone zostały uroczystą Mszą Świętą Posłania, której przewodniczył papież Franciszek oraz koncelebrowało 12000 księży z całego świata.  W homilii papież nawiązał do spotkania Jezusa z Zacheuszem. Uświadomił młodym wiernym, jak bardzo aktualna jest ta ewangeliczna scena „Posłuchajmy wreszcie słów Jezusa do Zacheusza, które zdają się być wypowiedziane właśnie do nas dzisiaj: „Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (w. 5). Otwórz mi drzwi swojego serca. Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach.”(fragment homilii papieża Franciszka).

Podsumowaniem i najlepszym świadectwem niezaprzeczalnych wartości płynących z tych Dni jest głos młodzieży, która szybko zapomniała o trudach długich wędrówek i już planuje wyjazd na kolejne Światowe Dni Młodzieży w Panamie! Co jeszcze wspominają uczestnicy? Przepełnione tramwaje pełne modlącej się i rozśpiewanej młodzieży. Kraków, jako przykład współczesnego Wieczernika, w którym nie istniała bariera językowa. Nowe, międzynarodowe i międzykulturowe znajomości. Życzliwość i profesjonalizm służb mundurowych i medycznych oraz możliwość publicznego wyznawania wiary. Jednak najważniejsze, że młodzi ludzie czują się jak współcześni apostołowie Bożego Miłosierdzia.

Światowe Dni Młodzieży umożliwiły także promocję naszej miejscowości. Wśród zgromadzonych wiernych młodzież spotykała osoby znające naszą miejscowość i tęskniące za nią. Ubrana w koszulki z herbem gminy godnie ją reprezentowała. Serdecznie dziękujemy Władzom Samorządowym oraz Parafianom za wszelką pomoc, która umożliwiła tak licznej grupie młodzieży uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży.

A wdzięczność najlepiej ukazuje ŚDM-owy okrzyk: DZIĘKUJEMY! DZIĘKUJEMY! DZIĘKUJEMY!