Garbatka

40. Rocznica Święceń Kapłańskich ks.kan. Augustyna

„Oczy Kapłana
Czarne, niebieskie, szare,
zmęczone, stare, dziecinne …
Niby takie jak wszystkie,
a jednak przecież inne.
Choćby się nimi patrzyło,
choćby się nimi płakało,
coś w nich z tajemnic święceń
w ogromnej ciszy zostało.
We Mszach i psalmach się cieszą,
Ogrodem Oliwnym się smucą…
Z Ducha Pańskiego poczęte
w głąb Ducha Pańskiego powrócą.”

W 40. rocznicę posługi kapłańskiej Czcigodnego Księdza Proboszcza, polecamy Dobremu Bogu, aby nadal darzył Księdza darami Ducha Świętego, błogosławił Jego służbie kapłańskiej i umacniał łaską zdrowia po długie lata.

życzą Parafianie