Garbatka

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Namaszczenie olejem krzyżma jest najważniejszym momentem uroczystości. To przyjęcie znaku pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. 

1 maja 2016 r.  młodzież naszej parafii przyjęła z rąk bp. Adama Odzimka sakrament bierzmowania. Ks. kan. Augustyn Rymarczyk przywitał zacnego gościa i zapewnił o gruntownym przygotowaniu młodzieży do przyjęcia tego sakramentu.  

Również rodzice - witając serdecznie Ekscelencję - zapewnili o świadomym rodzicielstwie i odpowiedzialności za wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Młodzi ludzie wybrali także nowe imię - imię świętego, który od dnia przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie prowadził ich przez życie. Wszyscy zebrani modlili się, by młodzież, która dobrowolnie i świadomie przyjęła ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, czerpała radość z bycia świadkami Chrystusa oraz aktywnie uczestniczyła w budowaniu wspólnoty i życiu Kościoła.