Garbatka

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominaliśmy tych, którzy żyli przed nami i wypełniali w swoim życiu Bożą wolę, a tym samym osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w Niebie.  Wspominaliśmy nie tylko tych oficjalnie uznanych za świętych - beatyfikowanych i kanonizowanych, ale również cichych, anonimowych orędowników u Boga.

Dla mnie był to dzień uwielbienia Ojca w Jego Świętych - szczególnego dziękczynienia za tych wiernych, niebiańskich przyjaciół, za tajemnicę „Świętych obcowania”. To w ich życiorysach szukam odpowiedzi na pytanie „jak żyć, by zostać jedną z nich?”. Bo czy można nie pragnąć świętości wierząc w „żywot wieczny”? A jak zostać jedną z nich? W myśl przysłowia „z kim się przystaje, takim się staje” - codziennie otaczajmy się Świętymi. Zaprzyjaźniajmy się z nimi poznając historię ich życia i prosząc o wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach. Dziękujmy za ich orędownictwo i opiekę. Zapraszajmy ich do naszego codziennego życia - rodzinnego, zawodowego. Nauczmy się żyć w ich dyskretnej obecności.

Pragnąca świętości