Garbatka

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna funkcjonuje z myślą o narzeczonych i małżeństwach. Do jej celów należą:
- prowadzenie spotkań przedmałżeńskich dla narzeczonych ( trzy spotkania, na pierwsze zapraszamy najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
- poradnictwo w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny dla małżeństw, niezależnie od stażu małżeńskiego
- poradnictwo małżeńskie, rodzinne, kryzysowe.

Doradca Parafialny współpracuje z Duszpasterzem Parafialnym w ramach poradnictwa rodzinnego,                      z katechetami i innymi pracownikami parafii. 

Pracownicy Parafialnej Poradni Rodzinnej w Garbatce – Letnisko prowadzą ścisłą współpracę                                z Diecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej,                                              uczestniczą w spotkaniach ogólnodiecezjalnych oraz indywidualnych z Instruktorem Dekanalnym i Diecezjalnym.