Garbatka

Wizyta duszpasterska 2017/2018

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018

1. Czwartek 28 XII  -  Garbatka Długa – dwóch księży

2. Piątek 29 XII  - Molendy – dwóch księży

3. Sobota 30 XII  - ul. Kruczkowskiego i Osiedle Piłsudskiego – dwóch księży

4. Wtorek 02 I  - ul. Skrzyńskich, Kolejowa -    jeden ksiądz,  od godz. 18.00 blok na ul. Partyzantów - dwóch księży

5. Środa 03 I  - ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna tylko nr.  parzyste/ prawa strona/ od torów
i od  Policzny- dwóch księży

6. Czwartek 04 I  - ul. Zwoleńska nr. nieparzyste, lewa strona/ początek od torów -ul. Kozienicka/ -  jeden ksiądz,  
Od godz. 18.00 Blok nr 4. ul. Kochanowskiego.- dwóch księży

7. Piątek 05  - od godz 10.00 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste – dwóch księży

8. Poniedziałek 08 I  - Ponikwa prawa strona  z ul. Pionkowską i Północną -  od lasu i od Kozienickiej- dwóch księży

9. Wtorek 09 I  - Ponikwa lewa strona z ul. Graniczną - początek od lasu jeden ksiądz
Od godz 18.00 - ul. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim – dwóch księży

 10 .Środa 10 I  - ul. Kochanowskiego nr. parzyste od ul. Kruczkowskiego, Korczaka, Podlas i od Czarnoleskiej włącznie -  dwóch księży

11. Czwartek 11 I  - ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do Czarnoleskiej - jeden ksiądz
Od godz. 18.00 - Blok nr 4a ul. Kochanowskiego

12. Piątek 12 I  - ul Kochanowskiego nr. parzyste od ul. Kruczkowskiego, Gołębia i od Przemysłowej – dwóch księży

13. Sobota 13 I  - ul. Kochanowskiego od kościoła, Fabryczna, Kilińskiego, Reja, Staszica i od ul. Żwirki i Wigury  włącznie -/dwóch księży/           

14. Poniedziałek 15 I  -ul. Kochanowskiego nr. nieparzyste od Bąkowca i od Słonecznej /Gwardii Ludowej/ wraz z ulicami 3Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną, Ogrodową  - dwóch księży 

15. Wtorek 16 I  - ul. Kochanowskiego nr. parzyste od Molendy Graba do Przemysłowej włącznie – jeden ksiądz,
ul. Hanki Lewandowicz od Bąkowca do kościoła- jeden ksiądz

16. Środa 17I  - ul. Jaworskiego, Partyzantów, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Chłodna, Dębowa, Leśna i   Dąbrowskiego – dwóch księży

17. Czwartek 18 I  - ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334 / nr. parzyste – dwóch księży

18. Piątek 19 I  - 19.   – ul. Mickiewicza, Niecała, Miła,Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona - dwóch księży

19. Sobota 20 I  - ul. Sienkiewicza, Kuropieski, Paderewskiego  - dwóch księży

20. Poniedziałek 22 I  - ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej, Bielawskiego, Spacerowa
-   dwóch księży /początek od ul. Spacerowej i Krasickiego/