Garbatka

DYŻURY LEKTORÓW - Styczeń 2018

7 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Śmietanka Jadwiga

Krygier Ewa

12.00

Borysławska Małgorzata

Andrzej Kowalczyk

17.00

Walczak Anna

Grajewski Marek

14 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Szewczyk Dorota

Jasik Mirosław

12.00

Gwardys Inga

Słyk Agata

17.00

Matejszczak Karolina

Mazur Sławomir

21 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Rodakowska Monika

Grygiel Grażyna

12.00

Zaręba Agnieszka

Cieloch Irena

17.00

Syroka Agnieszka

Kamińska Katarzyna

28 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Nakoneczka Anna

Nakoneczka Mariusz

12.00

Ostrowska Jadwiga

Langa Waldemar

17.00

Siembor Stanisław

Grylak Krzysztof