Garbatka

HARMONOGRAM DYŻURÓW LEKTORÓW – RORATY 2017

Tydzień

Data

Imię i nazwisko

1

4.12.2017

Grażyna Grygiel

5.12.2017

Nakoneczka Anna

6.12.2017

Siembor Stanisław

7.12.2017

Anna Walczak

8.12.2017

Monika Rodakowska

9.12.2017

Jasik Mirosław

2

11.12.2017

Krygier Ewa

12.12.2017

Kamińska Katarzyna

13.12.2017

Jadwiga Ostrowska 

14.12.2017

Siembor Stanisław

15.12.2017

Nakoneczka Anna

16.12.2017

Grażyna Grygiel

3

18.12.2017

Młodzież

19.12.2017

Młodzież

20.12.2017

 Młodzież

21.12.2017

Młodzież

22.12.2017

 Młodzież

23.12.2017

 Młodzież