Garbatka

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY LEKTORÓW

Spotkania lektorów odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca (z wyjątkami zamieszczonymi w poniższej tabeli). W razie jakichkolwiek zmian dyżurów prosimy o kontakt z koordynatorem tel. 506467699

Rok 2016

1.

19 listopada

2.

10 grudnia

Rok 2017

3.

21 stycznia

4.

18 lutego

5.

18 marca

6.

8 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową)

7.

20 maja

8.

10 czerwca (sobota przed Bożym Ciałem)

Spotkania odbywają się w salce pod kościołem po Mszy św. wieczornej.

ZAPRASZAMY!