Garbatka

Agapa Wiary - "Wierzę w Boga, który KOCHA!" (30 listopada 2012 r.)

Chcę wyrazić wdzięczność Bogu za łaskę przygotowania tej ostatniej Agapy "Wierzę w Boga który kocha". Dziękuję wszyskim ludziom zaangażowanym czynnie. Daliście wzór wiary przeżywanej - pokazaliście czynem: Co znaczy kochać. Mam głębokie przeświadczenie, że to ostatnie nabożeństwo, które "rodziło sie wielkich bólach" przez niespotykane trudności przyniesie owoc. Już przyniosło. Agapy w naszej parafii są próbą poszukiwań odpowiednich metod i środków ewangelizacji. Zapraszam zawsze do tworzenia następnych spotkań modlitewnych. Miłość Boga do człowieka jest trudna, bo wymagająca.Nie dziw się, że czasami nie rozumiesz, nie widzisz sensu (...) ON rozumie ON ma sens.