Garbatka

Agapa - Rok Wiary

W 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października 2012 r., rozpocznie się w całym Kościele Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r., czyli do Niedzieli Chrystusa Króla. Benedykt XVI w Liście "Porta Fidei" ogłaszającym to wydarzenie określił je jako "czas zintensyfikowanej refleksji na temat wiary", mający pomóc "wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii(...)" - więcej informacji znajdziesz na stronie kdm.org.pl