Garbatka

Agapa (10.10.2015). Pójdź za Mną!

10 października 2015r. odbyła się kolejna Agapa o temacie przewodnim ,,Pójdź za Mną”. Aby bardziej zagłębić się w tematykę wsłuchaliśmy się w Słowo Boże, ukazujące nam przykłady ludzi, którzy nie odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa do naśladowania Go.

Młodzież poprzez pantomimę ukazała przeszkody jakie zastajemy na drodze do Boga. Zapracowani albo zniewoleni (np. telefonem lub lenistwem) nie mamy czasu dla Boga, bądź wcale Go nie zauważamy. Dzięki wtrąceniom ks. Łukasza mogliśmy lepiej to dostrzec i zrozumieć. Drugi fragment Ewangelii przedstawił zupełnie inne postawy. Ludzie (Uczniowie) powołani przez Jezusa od razu za Nim poszli. Te sytuacje również został przedstawione poprzez pantomimę. Poruszeni występem, uwielbiliśmy Boga w Najświętszym Sakramencie. Wspólny śpiew i modlitwa jeszcze bardziej zjednoczyły nas jako wspólnotę. Po adoracji przyszedł czas na Komunię Świętą. Każde przyjęcie Pana Jezusa do serca sprawia, że stajemy się gotowi walczyć z własnymi słabościami i zniewoleniami. Na koniec w ciszy serca podziękowaliśmy Bogu za ten czas oraz naszą wspólnotę.

Ta Agapa daje nam dużo do myślenia; co nas zniewala i odpycha od Boga? Czy potrafimy się temu przeciwstawić? Może zaniedbujemy Boga lub zalewając Go morzem słów, nie słyszymy co On chce nam powiedzieć? Te pytania zostawiam Tobie drogi czytelniku…

Magdalena Walczak