Garbatka

Święto patronalne naszego kościoła

2 lipca 2023 roku obchodziliśmy odpust parafialny czyli coroczną uroczystość związaną ze świętem patronalnym. Uroczystą Mszę świętą celebrował ks. kan. Krzysztof Rusiecki – proboszcz parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Sandomierzu, krajowy duszpasterz rzemieślników, który 42 lata temu jako alumn pełnił posługę w naszej parafii.

Dzisiejszy dzień był poświęcony Maryi i zgłębianiu tajemnicy spotkania dwóch świętych kobiet: Maryi i Elżbiety. Homilia dotykała tematyki rodzin, dzieci i ich wychowaniu, a przede wszystkim tajemnicy Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym dniu można również uzyskać odpust zupełny. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za głoszone słowo i wspólną modlitwę.