Garbatka

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

W dniu 30 maja 2023 roku  wraz z dziećmi komunijnymi odbyliśmy pielgrzymkę do najstarszego sanktuarium w Polsce tj. Sanktuarium Krzyża Świętego. Na górę Łysicę, na której znajduje się sanktuarium weszliśmy drogą królewską  od strony Nowej Słupi. Po dojściu do sanktuarium pani przewodnik przedstawiła nam bogatą historię klasztoru i zakonników, którzy przybyli w początkach chrześcijaństwa na ziemie Polskie oraz historię przybycia relikwii drzewa krzyża św. Później sprawowaliśmy Mszę św. w intencji dzieci i ich rodzin oraz całej parafii.