Garbatka

Pielgrzymka po Podlasiu

W dniu 4 maja 2023 odbyliśmy pielgrzymkę do Jabłecznej – zwiedziliśmy Monaster św. Onufrego, wysłuchaliśmy historii powstania monasteru, brat przewodnik opowiedział nam o obrzędach liturgicznych w Cerkwi, życiu zakonnym i pracy duszpasterskiej.

Następnym przystankiem naszego wędrowania było sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności. U tronu Matki sprawowaliśmy Mszę św. i wysłuchaliśmy historii powstania i przybycia obrazu Matki Bożej do Kodnia. Zwiedziliśmy cały teren sanktuarium i wysłuchaliśmy historii związanej z rodem Sapiehów.

Ostatnim punktem pielgrzymki był Kościół Unitów w Kostomłotach, w którym ks. proboszcz przedstawił nam historię jego utworzenia oraz czasy prześladowania za odłączenie się od Cerkwi Rosyjskiej. Ksiądz proboszcz oprowadził nas po terenie przykościelnym.