Garbatka

Plan pielgrzymki

  •  7.00 – wyjazd z parkingu przy kościele;
  •  10.00 – zwiedzanie Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej;
  •  12.00 – Msza św. w sanktuarium w Kodniu;
  • 12.45 – zapoznanie z historią sanktuarium;
  • 13.15 – zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem;
  • 14.45 – obiad
  • 16.00 – zapoznanie się z historią i zwiedzanie Kościoła Unickiego w Kostomłotach;
  • Ok. 20.00 powrót