Garbatka

Msza Święta Rezurekcyjna

Uroczystość rozpoczęła się od procesji wokół kościoła, podczas której wybrzmiały słowa pieśni „Wesoły nam dzień dziś nastał, * Którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!”

Eucharystia jest źródłem życia. Podczas homilii ks. proboszcz Augustyn mówił o wierze, z którą powinno się przyjść na Eucharystię.  Nieść Chrystusa do domów, miejsc pracy… Chrystus zmartwychwstał, by dać nam życie, byśmy mogli stać się widocznym znakiem Jego obecności.

«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». My już wiemy. Zmartwychwstał. I rozdano Go biednym, chorym, ubogim, głodnym, niewidomym, głuchym, pragnącym, niewierzącym, poszukującym… w komunii świętej. By mieli udział w Jego zmartwychwstaniu.  By użyczyli Bogu swoich rąk, nóg, ust, otworzyli serca i głosili Jego chwałę.