Garbatka

Niedziela Palmowa

Niedziela palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W uroczystej procesji z palmami śpiewaliśmy Bogu „Hosanna Synowi Dawidowemu…”. Odczytany opis Męki Pańskiej wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia.

Dziś dziękowaliśmy również Księdzu Rekolekcjoniście Krzysztofowi Rucińskiemu za głoszone słowo.

.Deszczowa pogoda uniemożliwiła zorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami Garbatki. Nabożeństwo przeżyliśmy w kościele wsłuchując się w rozważania czytane przez Księdza Proboszcza Augustyna. Spotkaniu towarzyszyły pieśni przygotowane przez Angelikę Jezuitę i Ewę Mojsiuszko.