Garbatka

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne upłynęły pod hasłem „Dekalog”. Spotkania prowadzili: ks. Leszek Kryża TChr – kierujący Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz ks. Rafał Krawczyk – posługujący ormiańskim katolikom.

Spotkania rekolekcyjne pomogły zrozumieć istotę Dekalogu oraz ponadczasową wartość przykazań w życiu człowieka. Przygotowały również gruntownie do sakramentu pokuty i pojednania.

Szczególnym momentem była zaśpiewana przez ks. Rafała ormiańska modlitwa, której niepowtarzalny charakter przywołał biblijne obrazy z życia Chrystusa.

Tak przygotowani wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.