Garbatka

KOLĘDA 2021/22

ULICA

Ilu księży

Data

Molendy

2

27.12.2020
Poniedziałek

Garbatka Długa

2

28.12.2020
Wtorek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

2

29.12.2020
Środa

Ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna /od torów i od Policzny/

2

30.12.2020
Czwartek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

2

31.12.2021
Piątek

Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste  

Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

2

2

03.01.2022
Poniedziałek

  Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

2

 

2

04.01.2022
Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

2

05.01.2022
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią

2

07.01.2022
Piątek

Ul. Sienkiewicza, ks.Kuropieski i Paderewskiego

2

08.01. 2022
Sobota

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

2

10.01.2022
Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

1

11.01.2022
Wtorek

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

2

12.01.2022
Środa

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej

1

13.01.2022
Czwartek

Ul. Skrzyńskich, Kolejowa,   blok ul. Partyzantów

2

14.01.2022
Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

2

15.01.2022
Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

2

17.01.2022
Poniedziałek

Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego

1

18.01.2022
Wtorek

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

2

19.01.2021
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej

Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

1

2

20.01.2021
Czwartek

UZUPEŁNIAJĄCA

 

21.01.2021
Piątek

UZUPEŁNIAJĄCA

 

22.01.2022
sobota