Garbatka

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Świętych Zmarłych

1 listopada obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczyste wspomnienie Świętych znanych i nieznanych przypomina nam – wiernym – o powołaniu do świętości. Zgromadzeni na cmentarzu parafialnym z zadumą pochylaliśmy się nad grobami bliskich. Znicze, wieńce i modlitwa przypominały o kruchości ziemskiego życia.

2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - pokutujących w czyśćcu za grzechy.

Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie (do 8 listopada) o godzinie 16.30, podczas którego będziemy wypraszać łaskę nieba dla naszych bliskich zmarłych.

Święty Jan Maria Vianney mówi: O, gdyby wiedziano, jak wielką moc posiadają te dusze nad Sercem Bożym i jakie łaski można za ich wstawiennictwem uzyskać, nie byłyby tak bardzo opuszczone. Kiedy uprosić chcemy u Boga prawdziwy żal za nasze grzechy, zwróćmy się do dusz czyśćcowych, które od tak wielu lat żałują za swe grzechy w płomieniach ognia czyśćcowego. Trzeba się dużo za nie modlić, aby i one modliły się dużo za nas.

Św. Katarzyna z Bolonii (zm. 1463) wyjaśnia: Często to, co przez Świętych w Niebie uzyskać nie mogłam, otrzymałam natychmiast, kiedy zwróciłam się do dusz w Czyśćcu. Przyczyną tego – podaje Anna Maria Lindmayr – nie jest to, że nas dusze czyśćcowe wysłuchały, ale to, że Bóg nas wysłuchał ze względu na Jego Miłość do tych biednych dusz, które Bóg bardzo kocha.

Katarzyna Emmerich mówi: To, co ktoś dla dusz czyśćcowych czyni, czy modli się za nie, czy ofiaruje cierpienie, zaraz mu to wychodzi na korzyść i wtedy one są bardzo zadowolone, szczęśliwe i wdzięczne. Kiedy za nie ofiaruję moje cierpienie, wtedy one modlą się za mnie.

Nie zapominajmy o tych duszach, które sobie pomóc nie mogą. Wypraszajmy dla nich Niebo. Mamy tak wiele możliwości! Wykorzystujmy każdą okazję, by uzyskać dla nich odpust zupełny lub cząstkowy.

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Również w tym roku, ze względu na przedłużającą się pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Dekret w tej sprawie ogłosiła penitencjaria apostolska.

Uzyskanie odpustu jest możliwe poprzez:

  • Odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy);
  • Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
  • za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych;
  • Uczestniczenie w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza - odpust cząstkowy);
  • Pół godziny rozważania Pisma Świętego;
  • Odprawienie Drogi Krzyżowej (z przechodzeniem od stacji do stacji).

Zachęcamy do pobrania i wydrukowania artykułu poświęconego możliwościom uzyskania odpustu. 

Pobierz artykuł poświęcony możliwościom uzyskania odpustu