Garbatka

Wizyta Duszpasterska 2019/2020

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020

1

27.12

Piątek

Molendy

2

28.12

Sobota

Garbatka Długa

3

30.12

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

4

31.12

Wtorek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

5

02.01

Czwartek

Ul. Zwoleńska nr parzyste, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna/od torów i od Policzny/

6

03.01

Piątek

Od godz. 10.00  Ul. Skrzyńskich, Kolejowa
blok ul. Partyzantów

7

04.01

Sobota

 Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste

8

07.01

Wtorek

 Ul. Zwoleńska nr nieparzyste  /lewa strona początek od Policzny/

9

08.01

Środę

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

10

09.01

Czwartek

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej /

11

10.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

12

11.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

13.01

Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią
Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

14

14.01

Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

15

15.01

Środa

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

16

16.01

Czwartek

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej
Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

17

17.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

18

18.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

20.01

Poniedziałek

Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Wtorek

 Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

21

22.01

Środa

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

24

25.01

Sobota

Uzupełniająca