Garbatka

Rekolekcje adwentowe

Słowo „rekolekcje” pochodzi z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Rozważyć Słowo, przyjąć je, odzyskać wewnętrzny pokój, jeszcze raz rozważyć kim jest dla mnie Bóg i jakie miejsce zajmuje w moim życiu.

W tym roku do głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia przygotował nas ks. Tomasz Atłas – krajowy dyrektor PDM. Ks. Tomasz w swoich naukach rekolekcyjnych nawiązywał do doświadczeń misyjnych, ukazując piękno modlitwy jako relacji z Bogiem i maryjnego kultu. Pierwszy dzień rekolekcji to zaproszenie Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty prowadzi nas do odczytania woli Ojca, zrozumienia jej i wypełnienia. Duch Święty – Światłość sumień zaprasza nas do głębokiego przeprowadzenia rachunku sumienia. Przygotowując nas do tego sakramentu ks. Tomasz wspominał o  dobrym wypełnianiu obowiązków względem rodziny, parafii, społeczeństwa i kraju. Rekolekcjonista szczególnie głęboko dotknął grzechu obmowy i oszczerstwa. Stojąc przed tajemnicą Bożego Wcielenia, w której „Słowo ciałem się stało” – te grzechy zyskują szczególny wymiar. Warto zastanowić się, jakie słowa nas zbudowały i jakimi słowami budujemy innych.  

Serdecznie dziękujemy ks. Tomaszowi Atłasowi za te dni przygotowania nas na przyjęcie Dzieciątka Jezus. Życzymy owocnej pracy duszpasterskiej i misyjnej radości z niesienia światu Chrystusa.