Garbatka

Pielgrzymka na Jasną Górę

10 września grupa parafian pod opieką duchową ks. kan. Augustyna Rymarczyka i ks. Filipa Lorenca odbyła pielgrzymkę do Częstochowy. Podczas Mszy Świętej pielgrzymi oddali swoje troski Maryi – Królowej Polski. Tradycją jasnogórskich pielgrzymek jest odprawianie nabożeństwa drogi krzyżowej. Dla naszych pielgrzymów rozważania poprowadził ks. Filip Lorenc.

Wrześniowa pielgrzymka na Jasną Górę jest stałym elementem życia parafii. Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom za ich organizację i pasterską opiekę. Bóg zapłać