Garbatka

Imieniny ks.kan.Augustyna Rymarczyka - proboszcza naszej parafii

28 sierpnia to szczególna data dla parafian. W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar życia oraz chrztu świętego ks. kan. Augustyna Rymarczyka – proboszcza naszej parafii. Zebrani wierni ofiarowali w intencji ks. kan. Augustyna najpiękniejszą modlitwę – Eucharystię. Mszę Świętą koncelebrowali: ks.kan. Augustyn Rymarczyk, ks. Filip Lorenc, ks. dr Maciej Będziński, ks. Łukasz Bociek,  ks. Jarosław Kęska oraz ks. Piotr Gruszka.

Parafianie złożyli ciepłe i pełne wdzięczności życzenia. Słowa podziękowania popłynęły od dzieci, młodzieży i dorosłych.

W imieniu kapłanów życzenia złożył ks. dr Maciej Będziński. Jeszcze raz podziękujmy naszemu Księdzu Proboszczowi za troskę i posługę miłości, przytaczając jedne z życzeń i łącząc się we wspólnej modlitwie.  

Drogi Księże Proboszczu

Jak wyrazić wdzięczność Bogu za dar życia i chrztu świętego Księdza Proboszcza? Jak zliczyć te wszystkie błogosławione chwile spędzone w ciszy konfesjonału, ukryte w tajemnicy ołtarza, czy dotyku  paciorków kapłańskiego różańca? Czy jest możliwe uczynić Bogu zadość za to, czego ludzkim umysłem nigdy nie pojmiemy? Bo jak ogarnąć Tego, który jest Nieogarniony, a który każdego dnia pokornie kryje się w kapłańskich dłoniach? Jak odwdzięczyć się Bogu za to piękne życie, które Przedwieczny zaplanował już w łonie matki? Za rodziców, którzy dokonali mądrego wyboru imienia i podjęli trud wychowania w wierze?

Właśnie dziś my – Parafianie - stajemy w pokorze wobec tylu tajemnic i takiej hojności Boga. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić tym, co mamy: kwiatami i modlitwą serca:

Boże, Ty który jesteś Panem Niemożliwego, uczyń każdy nasz dzień dziękczynieniem za dar życia Księdza Proboszcza.  Prosimy Cię, byś nieustannie obdarzał Go swą mocą i niepojętą miłością. Podtrzymuj tą niezmąconą cierpliwość i wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości. Daj niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Obdarzaj nadal Swoją mądrością, która wyraża się  w codziennej pasterskiej trosce o zaginione owce i czyni światłym przewodnikiem na drodze zwątpień i załamań. A przede wszystkim, zanurzaj w swojej świętości, aby Jego życie było ciągle żywym znakiem, w którym każdy człowiek rozpozna Ciebie, Panie.
Amen