Garbatka

Dożynki Gminno - Parafialne 2018

26 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, ale także za tegoroczne zbiory – owoc pracy rolników. Mszy Świętej dożynkowej przewodniczył ks. prałat dr Robert Gołębiowski, który w tym roku otrzymał wyróżnienie - Statuetkę Szycha Garbacka w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”. Nagrodę wręczyli: Pan Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Pani Teresa Fryszkiewicz – Sekretarz Gminy, Pan Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy.

Maryjny charakter dożynkowego dnia szczególnie podkreślił ks. prałat Robert, który homilię zakończył antyfoną do Najświętszej Maryi Panny („Pod Twoją obronę”), uważaną za najstarszą zachowaną modlitwę maryjną. Oddajmy jeszcze raz Matce wszystkie nasze radości i smutki, naszą Garbatkę - „Małą Ojczyznę”, o której z takim wzruszeniem i miłością wspominał Ksiądz Prałat, i której piękno rozsławia służąc Bogu w Watykanie – z dala od rodzinnej miejscowości. Nie mogło zabraknąć staropolskiego gestu łamania chleba, który rozpoczął ks.kan. Augustyn Rymarczyk – proboszcz naszej parafii.

Prezentacja sołectw Gminy Garbatka – Letnisko, występ pani Moniki Boras oraz Aleksandry Kowalczyk, niezastąpiony Chór Seniora „Wrzos” – te atrakcje umiliły wspólne biesiadowanie w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.