Garbatka

Święto patronalne naszego kościoła

Dzień odpustu w naszej parafii (2 lipca 2018 r.) to czas szczególnej łaski związanej z możliwością uzyskania daru duchowego - odpustu zupełnego. Ten dzień zapisał się w pamięci parafian jako pełen radości i wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa ks. Filipa Lorenca. Ks. Filip pobłogosławił osobiście wszystkich uczestniczących w Mszy Świętej oraz rozdał obrazki, na których zapisane zostało motto jego kapłańskiej posługi „Filipie, kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” J 14,9. Pamiętajmy wraz ze św. Janem Marią Vianneyem, że „po Bogu, kapłan jest wszystkim! (...). Gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości... Bez księdza śmierć i męka naszego Pana nie służyłyby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia...”. Ogarnijmy naszych kapłanów żarliwą modlitwą, by otoczeni opieką Boga Ojca i Matki Najświętszej nie tylko wzrastali w wierze, ale owocnie pracowali w winnicy Pana.