Garbatka

Powitanie ks. Filipa Lorenca

1.07.2018 r. przywitaliśmy nowego wikariusza - ks. Filipa Lorenca. Dziś oddaliśmy Bogu drogę Jego kapłaństwa, wyrażając naszą odpowiedzialność za wzrost duchowy oraz modlitewną opiekę. Życzymy ks. Filipowi, by otoczony modlitwą wzrastał w wierze i  świętości.

A oto słowa Biskupa Henryka Tomasika skierowane do Neoprezbiterów:

– Pierwszą parafię pamięta się bardzo długo; związana jest zawsze z wielkimi przeżyciami i wspomnieniami. Życzę, aby nasi neoprezbiterzy przez swoją posługę duszpasterską mogli jak najowocniej budować Chrystusowy Kościół. Aby służyli pogłębieniu wiary Ludu Bożego. Oby pomogli młodzieży i dorosłym być bliżej Chrystusa. Oby ten czas spędzony w tych pierwszych parafiach zaowocował chwałą Bożą, wzrostem duchowym wiernych, a także pogłębieniem formacji kapłańskiej samych księży. Niech Pan Bóg błogosławi naszym neoprezbiterom.

Szczęść Boże