Garbatka

Podziękowanie ks. Łukaszowi

27 czerwca 2018 r. podziękowaliśmy ks. Łukaszowi Boćkowi za cztery lata posługi kapłańskiej. Msza Święta zgromadziła wdzięcznych parafian. Ks Łukasz modlił się za wszystkich zgromadzonych. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za Jego posługę - udzielane sakramenty, rozmowy, działalność na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, kierowanie na Boga, naukę rozważania Słowa oraz miłości Ojca - Tatusia. Dużo ciepłych słów skierowanych do ks. Łukasza świadczyły nie tylko o wdzięczności zgromadzonych, ale także o bogactwie jakim obdarował wszystkich. Młodzież wspominała spotkania młodych na polach lednickich, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, mecze piłki siatkowej, wyjazdy do kina oraz trampoliny. Jeszcze raz pragniemy podziękować za każdy gest miłości, modlitwę i troskę o wzrost duchowy. Życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Nieustającej Pomocy oraz wzrastania w wierze i miłości do Boga i ludzi. Pozostanie Ksiądz w sercach wielu parafian, otoczony szczerą i czystą modlitwą.

Niech życzenia przekazane przez rodziny Domowego Kościoła przypomną jeszcze raz wszystkim, jak wielkim błogosławieństwem jest dla nas ks. Łukasz. Jest nadal, gdyż owoce Jego czteroletniej posługi będziemy zbierać przez wiele lat.

Księże Łukaszu

Jakie to szczęście spotkać kogoś, kto już to wie, kto nasze zwątpienia zamienia w pewność.

Kto wyruszył z nami w podróż w poszukiwaniu ziemi obiecanej, rozbudzał w nas marzenia, ale jednocześnie wskazywał drogę.

Pasterza, który dbał o to, byśmy pili ze źródła wody żywej i grzali się w ogniu gorejącego krzewu.

Nauczyciela, który siał Słowo – mając nadzieję, że wzejdzie plonem stokrotnym.

Opiekuna, który zapobiegliwie dolewał oliwy do naszych lamp, aby jej nie zabrakło na powitanie tego najważniejszego Gościa.

Ojca, który z radością witał w swym progu marnotrawnego syna.

Kapłana, który łamiąc się z nami ofiarnie Chlebem karmił nas do syta.

Człowieka, który każdego dnia troszczył się o to, byśmy stali się solą ziemi.

Dziękując dziś Panu Bogu za twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem , za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom, w końcu za budowanie domu na skale. Życzymy abyś dalej podążał tą drogą, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył

Szczęść Boże