Garbatka

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.
(Hbr 4,14-16 )

Niech Chrystus podniesie w nas z martwych wiarę, nadzieję i miłość!  Niech zmartwychwstaną więzi miłości! Do żony, męża, do dzieci i do rodziców, aby radość Boża była w Was i aby radość Wasza była pełna.  Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz powtarzam; radujcie się! Niech zajaśnieje w codzienności Chrystus!

Życzą kapłani i siostry zakonne.