Garbatka

Przygotowani, by umrzeć i zmartwychwstać z Chrystusem?

Rekolekcje dla dorosłych oraz kolejne dni rekolekcji dla dzieci i młodzieży poprowadził ks. Bartłomiej Pergoł. Rekolekcjonista przypomniał wiernym wartość i znaczenie sakramentów świętych.

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich  siedem: chrzestbierzmowanieEucharystiapokutanamaszczenie chorychsakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego, a etapami życia duchowego (KKK 1210).

Bardzo ważnym etapem było przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Ks. Bartłomiej uświadomił wiernym jakich błędów powinni wystrzegać się przystępując do tego sakramentu. Dużą wagę przywiązał także do sakramentu małżeństwa, a  zwłaszcza do relacji małżeńskich (w tym różnic między odbiorem rzeczywistości przez kobietę i mężczyznę).

Podczas nabożeństwa pokutnego dla młodzieży, młodzi ludzie przedstawili przygotowaną wcześniej pantomimę. Przedstawiała ona walkę duchową, którą na co dzień toczy każdy z nas. Bóg szanuje wolną wolę człowieka, ale nigdy nie rezygnuje. Na drodze nawrócenia obsypuje łaskami i wspiera. Pantomima pokazała także, że Bóg jest pełnią szczęścia. Wszystko co dobre, pochodzi od Boga.

Niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, była dla nas – oczyszczonych i duchowo przygotowanych – radosnym spotkaniem z pokornym Bogiem. To także czas dziękczynienia za rekolekcje. Dobre słowo i modlitwa płynące z serca oraz kwiaty były wyrazem wdzięczności parafian. Tak przygotowani oczekujemy na najważniejsze dla nas święta – Święta Wielkanocne.

Niedzielę Palmową zakończyła Droga Krzyżowa ulicami Garbatki. To namiastka drogi, którą przeszedł Jezus Chrystus niosąc Krzyż. Podczas nabożeństwa Krzyż nieśli mężczyźni, kobiety, dzieci i małżeństwa. Czy pomogłeś nieść Krzyż Jezusowi?

Młodzież należąca do KSMu przygotowała scenki, które ukazały problemy współczesnych ludzi. Co nas łączy a co dzieli, co adorujemy, co wybieramy? Wszystko co oddala nas od drugiego człowieka, oddala także od Boga. Drogę Krzyżową zakończyła pantomima do obejrzenia której serdecznie zachęcamy.