Garbatka

Pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych

21 marca 2018 r. rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Spotkania dla dzieci i młodzieży poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa.

Dzieci klas Najmłodszych poznały dziś Siewcę. Dowiedziały się, że ich serca są glebą, a one same są siewcami powołanymi do siania dobrego ziarna słowa i czynów.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu pod hasłem: „Marzenie głosem Pana Boga w naszym sercu!" Podczas rekolekcji uświadomiły sobie, że każdy jest marzycielem. W realizacji naszych marzeń mogą pomóc rodzice, nauczyciele, przyjaciel. Jednak najważniejszą osobą, bez której nasze marzenia nie mogłyby istnieć jest sam Bóg. Bóg pragnie naszego szczęścia.

Młodzież klas VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej pokonała wraz z Pawłem Apostołem drogę do Damaszku. Rekolekcje „W drodze do Damaszku” nawiązywały do trzech podstawowych relacji w życiu – z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Bohaterem przewodnim był Paweł Apostoł, którego nawrócenie pokazuje zmianę perspektywy tych trzech rzeczywistości. To właśnie one zrewolucjonizowały Jego życie. Pan Jezus i w naszym życiu może uczynić wielkie rzeczy, tak, jak to uczynił w historii Pawła Apostoła.

Niezwykłe świadectwo Bartka Krakowiaka dotknęło serc i sumień zebranych. Droga nawrócenia młodego mężczyzny, to droga przez Maryję do Ojca. Ukazuje Wszechmoc Boga i Jego miłość do człowieka. „Z buta do Maryi” – relacja z pieszej pielgrzymki Bartka do Medjugorje – to zapraszenie do jeszcze większego oddania się Matce.