Garbatka

Trzeci dzień rekolekcji

W piątek (7.04.2017 r.) dzieci i młodzież spotkali się z Michałem Fabiszewskim (viceMasterChef 2016), który podzielił się świadectwem swojego życia. Nasz Gość – powołując się na wrażliwość starszego pokolenia – uwrażliwiał na szacunek  do chleba i patriotyzm. Zachęcał do odkrywania talentów, którymi Bóg obdarował każdego i rozwijania ich na Jego chwałę. Wraz z żoną Klaudią, ukazali ogromną wartość małżeństwa jako związku sakramentalnego. Świadectwo pana Michała – momentami bardzo bezkompromisowe – demaskowało kłamstwa współczesnego świata i uczyło życia w Prawdzie. 

Pan Michał okazał się osobą z wyjątkowym talentem pedagogicznym. Szybko nawiązał kontakt zwłaszcza z najmłodszą grupą słuchaczy. Wspólny taniec i śpiew poprowadzony przez ks. Piotra i ks. Łukasza to gigantycznej mocy modlitwa uwielbienia.

Nie mogło zabraknąć odpowiedniej dawki humoru ks. Łukasza. „Mam tę moc” w wykonaniu ks. Łukasza podbiła serca nie tylko najmłodszych:

Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci było bardzo bogate w treści. Doświadczenie z parasolką uświadomiło dzieciom, że łaska Boża spływa na człowieka strumieniami (jeśli tylko nie zamkniemy naszych serc na nią). Scenka z krzesłem miała na celu pokazanie młodym uczestnikom rekolekcji, że samodzielne dźwiganie życia jest wręcz niemożliwe. Nauczyła również, że zawsze mogą prosić o pomoc bliskich (rodzinę, przyjaciół), a przede wszystkim Pana Boga. Co jeszcze pozostało w sercach uczestników rekolekcji? Ogromna dawka radości z wyznawania wiary i wspólnej modlitwy. Radość z przynależenia do wspólnoty skupionej wokół Boga.

Trzeci dzień rekolekcji dla młodzieży zakończył się wieczornym nabożeństwem pokutnym i spowiedzią. Szczególnie przejmująca była  pantomima w wykonaniu młodzieży. Ukazała uczestnikom spotkania, że tylko Jezus może wyrwać człowieka ze szponów grzechu. Była to piękna lekcja przygotowująca młodzież do sakramentu pokuty i pojednania.

Serdecznie dziękujemy ks. Arkowi za przygotowanie młodzieży do sakramentu pokuty i pojednania, ks. Piotrowi za poprowadzenie oprawy muzycznej, wszystkim kapłanom za posługę w konfesjonałach i modlitwę.

Konferencję dla dorosłych poprowadził ks. Arkadiusz. Homilia przygotowała serca zebranych na sakrament pokuty i pojednania. Ukazała sedno tego sakramentu. Uczyła, jak stawać się lepszym człowiekiem. „Wykonuję znak Krzyża, jakbym kreślił go na swoim ciele”. „To przy krzyżu stajemy się święci”. Życzę wszystkim, by każdego dnia rozpalała się w sercach miłość do Krzyża i pragnienie szczególnej adoracji tego symbolu zbawienia.