Garbatka

Drugi dzień rekolekcji Wielkopostnych

Drugi dzień rekolekcji Wielkopostnych upłynął w atmosferze Miłości Boga Ojca. Dzieci z klas 0-VI PSP uwielbiły Boga tańcem i śpiewem. Wzięły także udział w pantomimie przedstawiającej czytane przez ks. Piotra Słowo Boże – Ewangelię o synu marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu. Wykazały się niezwykłym zrozumieniem przedstawianej przypowieści i ponadprzeciętnymi umiejętnościami aktorskimi. Całość dopełniły filmy animowane. Pierwszy przedstawiał  Dobrego Pasterza i Jego owce, drugi natomiast jeszcze raz podsumowywał przypowieść o synach marnotrawnych i Miłosiernym Ojcu.  Podczas rekolekcji nie mogło zabraknąć owieczki Zosi, którą dzieci entuzjastycznie powitały. A ile serca wkładały w uwielbienie Boga można zobaczyć na poniższym filmie:

Dzieci z klas 0-VI obejrzały także filmy. Najmłodsi -  „Przypowieść o zagubionej owcy”, starsi -  „Niebo istnieje naprawdę” cz.2.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia rekolekcji dla klas 0-VI

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna również dotknęła tajemnicy Bożej Miłości. Ks. Piotr ukazał ją w wielu fragmentach Starego i Nowego Testamentu: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15), „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? „ (Mt 6,26) „My miłujemy ponieważ On pierwszy nas umiłował” (1 J 4,19), „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” J 3,16. Uczestnicy rekolekcji zaproszeni byli do osobistej, niepowtarzalnej relacji z Bogiem Ojcem, który wzywa każdego po imieniu. Do doświadczenia intymnej Miłości Boga Ojca – Miłości Ojcowskiej.

Pantomima przedstawiona przez młodzież gimnazjum miała na celu uświadomić im, że tylko Jezus ma moc oderwania człowieka od grzechu. Drabina symbolizowała zakazane rajskie drzewo. Tylko Jezus, który zaniósł nasze słabości i ukrzyżował je na drzewie Krzyża ma moc oczyszczenia nas z grzechu -  w sakramencie pokuty i pojednania. 

Dziś Gościem specjalnym był Piotr. Jego odważne świadectwo życia pokazało młodym ludziom, że jedyne prawdziwe życie jest z Bogiem i w Bogu. Sądzę, że w historii życia Piotra młodzież uczestnicząca w rekolekcjach mogła odnaleźć fragment własnych doświadczeń. Serdecznie dziękujemy za odważne głoszenie Ewangelii.

Scena z krzesłem pokazała, że nikt sam nie jest w stanie udźwignąć ciężaru własnego życia. Bóg w swojej ogromnej miłości dał nam innych ludzi (rodzinę, przyjaciół), a przede wszystkim SAMEGO SIEBIE.

Spotkanie zakończyła modlitwa, którą poprowadził ks. Łukasz, a która wszystkich zebranych zanurzyła w Duchu Świętym. Sądzę, że każdy dotknięty został Miłością Taty (bez względu na to, czy wyszedł ze spotkania z tą świadomością, czy nie), a owoce dzisiejszego spotkania – choć zakryte dla ludzkich oczu – będą obfite.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia rekolekcji dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Dziś również rozpoczęły się rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Prowadzi je ks. Arkadiusz Bernat - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (studia doktoranckie z zakresu psychologii) oraz wikariusz w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego w Wysokim Kole. Zapamiętajmy i przekazujmy dalej słowa, które powiedział ks. Arek podczas dzisiejszego spotkania: "Rekolekcje to czas święty". Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w tym "świętym czasie", by przygotować serca na Zmartwychwstanie Pana.