Garbatka

MAMA, TATA I DZIECI – EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych UE chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Jednak już od dłuższego czasu, Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które mają istotny wpływ na sposób ich rozumienia. Wiele wpływowych grup usiłuje wykorzystać tę aktywność UE zmierzając do prawnego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa.

Nie możemy bezczynnie się temu przyglądać!
Zachęcamy do poparcia inicjatywy poprzez złożenie podpisu na stronie internetowej http://www.mamatataidzieci.pl/

Poniżej zamieszczamy instrukcję ułatwiającą złożenie podpisu.

2. Wejdź na stronę http://www.mamatataidzieci.pl/i kliknij PODPISZ TUTAJ ONLINE


2. Kliknij przycisk POPRZYJ - następuje przekierowanie do formularza

3. Po przejściu do formularza wybierz PAŃSTWO

4. Po wybraniu właściwego państwa, formularz rozwinie się. UWAGA! Czasami po uzupełnieniu formularza i kliknięciu PODPISZ występuje błąd. Prosimy o ponowne wypełnienie i złożenie poparcia.